Boligmarkedet i Danmark er ved at nå en ny og knap så hæsblæsende fase - antallet af solgte boliger på landsplan er nemlig faldet for tredje måned i træk. På trods af denne nedgang i bolighandler, ses der stadig en positiv udvikling i boligmarkedet generelt set, når vi sammenligner med 2. kvartal i 2020.

Er du også interesseret i at læse, hvordan det gik med boligmarkedet i Odense i forrige kvartal? Så læs artiklen her.

Boligpriser i Odense

Sammenligner vi med juni måned i 2020, ses der i år i juni en stigning i boligpriserne på 14,9% på landsplan hvad angår villaer og rækkehuse. Odense kommer godt efter den landsdækkende statistik med en stigning i disse boligpriser på 13,5%.

Dog ser det lidt anderledes ud mht. ejerlejligheder. På landsplan er priserne steget med hele 17,3%, når vi sammenligner med juni måned sidste år. Her har Odense en anelse sværere ved at følge med, og når det kommer til ejerligheder, ses der kun en stigning i priserne på 13,2% sammenlignet med sidste år.

Antal solgte villaer og rækkehuse i Odense

Ser vi på den kvartalsvise udvikling i antal solgte boliger sammenlignet med sidste år, blev der i 2. kvartal 2020 solgt 14.517 villaer og rækkehuse på landsplan. I 2. kvartal 2021 er antallet af lignende solgte boliger steget til 18.251. Dermed ses en procentvis stigning på 26%.

Når vi dykker en anelse længere ned i statistikkerne, ses det at Odense ligeledes har oplevet en stigning i antallet af villaer og rækkehuse når vi sammenligner 2. kvartal i år med 2. kvartal i 2020. Her ses en stigning fra 469 boliger til 570 boliger - en stigning på 22% i antal solgte villaer og rækkehuse.

Antal solgte ejerlejligheder i Odense

Selvom ejerlejlighedspriserne i Odense ikke helt kan følge med i den procentvise stigning på landsplan sammenholdt med sidste år, ses det at Odense godt kan følge med i antallet af solgte ejerlejligheder ift. hvor mange der er solgt i resten af landet. Både på landsplan og i Odense er antallet af solgte ejerlejligheder nemlig steget med 24%.

Kilde: Boligsiden