En tilvokset grund, beliggende mellem Svendborgvej og Hjallesegade, er blevet udset som placeringen for en lang række nye boliger.

Der er tale om nye boliger, som skal opføres i forbindelse med Den Sidste Vollsmoseplan.

Læs også om Odenses øvrige byudviklingsprojekter.

Den Sidste Vollsmoseplan

I 2018 blev der indgået en ny politisk aftale om udviklingen af Vollsmose. Dette grundet, at Vollsmose er et mere udsat område i det generelle bybillede.

Derfor er det formålet, at bryde børn og unges mønstre i Vollsmose, for at de kan blive en integreret del af det danske samfund.

Odense Kommune føler sig i høj grad medansvarlige for, at dette kan lykkes og vil gerne give de samme muligheder for alle borgere i Odense.

Ikke mindst er det også et mål at gøre Vollsmose til en tryg bydel at opholde sig i.

Den Sidste Vollsmoseplan
Vollsmose. Foto: Odense Kommune

Dertil er det en del af regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”, at der skal rives en andel bygninger ned i Vollsmose for et reducere de hårde ghettoområder inden 2030.

Genhusning er en del af planen

For at ovenstående kan realiseres, har Odense Kommune opsat en række centrale mål. Heriblandt at genhuse en del af befolkningen i Vollsmose.

Dette betyder, at der også skal opføres nye boliger med det formål at genhuse beboere. Dog bliver placeringen ikke bare tilfældig. Både integration og beskæftigelse bliver tænkt ind i denne plan.

Dvs. hvor henne vil beboerne fra Vollsmose havde størst gavn af at bo og tilmed få de bedste og største muligheder for at blive en integreret samt aktiv del af samfundet.

Ny bydel i Hjallese - Valdemars Have
Genhusningsplan for beboere i Vollsmose. Illustration: Fremtidens Vollsmose

Ny bydel i Hjallese - Valdemars Have

På Hjallesegade 60A, Mellem Svendborgvej og Hjallesegade, ligger der en uudnyttet grund. Denne har stort potentiale for at blive et område, hvor der er mulighed for genhusning.

Ny bydel i Hjallese - Valdemars Have
Ny bydel i Hjallese - Valdemars Have. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Det er Civica, der ønsker at opføre op mod 100 nye almene boliger på grunden. Men det er som udgangspunkt ikke kun planen, at der skal opføres nye boliger - også en dagligvarebutik og hyggelige gårdmiljøer skal etableres.

Udover private boliger er det også planen, at grunden skal huse erhverv.

Hvis projektet med Valdemars Have godkendes, vil Odense Kommune være i mål med mere end halvdelen af de 1000 forventede genhusningsboliger. Og projektet vil i så fald blive igangsat i 2022 med en forventet afslutning i 2026.